Info / Convegno Internazionale « Biblia regum: Bibbia dei Re, Bibbia per i Re (sec. IV-XIII) ». – L’Aquila, 16-17.04.2018

Conférence internationale « Biblia regum: Bibbia dei Re, Bibbia per i Re (sec. IV-XIII) » à l’université de l’Aquila, Italie, les 16 et 17 avril 2018.